Austria
Belgium
nl frde
France
Germany
Italy
Netherlands
Poland
Russia
Spain
Switzerland
United Kingdom
Erbe Worldwide

Please choose a website and your preferred language.

Integriteit en Compliance

„Met ons compliance-systeem zetten wij ons in voor eerlijke en vrije concurrentie”

Het compliance-systeem bij Erbe Elektromedin GmbH

Wij zijn wereldwijd een gewaardeerde en betrouwbare leverancier van producten en dienstverleningen op het gebied van de medische techniek. De specifieke taken van de arts zijn voor ons de maatstaf voor ons denken en handelen. In samenwerking met vooraanstaande klinieken voeren wij onderzoek uit voor innovaties, voor de praktijk geschikte en veilige toepassingen.

Als internationaal optredende onderneming zijn wij ons bewust van onze verantwoording voor het handelen van alle medewerkers/-sters, zowel binnen ons concern als bij onze handelspartners.

Het zich houden aan rechts- en ethische normen ligt ons na aan het hart.  Wij zetten ons in voor een faire en vrije concurrentie en waarborgen daardoor het langdurige succes van onze onderneming.

Informatie over het compliance-systeem bij Erbe

Downloads