Headquarters
Austria
Belgium
nl frde
Brazil
China
France
Germany
India
Italy
Korea
Lebanon
Netherlands
Poland
Russia
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
USA
LATAM
MEA
SEA
Erbe Worldwide

Please choose a website and your preferred language.

Gedragscode van de Erbe Elektromedizin GmbH

Onze medewerksters en medewerkers huldigen uitdrukkelijk het erkennen van rechten en wettelijke voorschriften. Deze instelling verwachten wij ook van onze handelspartners wereldwijd.

Onze belofte

Geen medewerksters of medewerkers van Erbe zullen deelnemen aan zakelijke handelingen die blijkbaar tot doel hebben zich aan wetten of gedragsregels van onze onderneming te onttrekken. De goede samenwerking met alle medewerksters en medewerkers is gekenmerkt door wederzijds respect en een open en eerlijke omgang met elkaar. De persoonlijke waarde van het individu wordt daarbij steeds in acht genomen. Dit geldt vanzelfsprekend voor de omgang met handelspartners in alle landen. Ons management dient alle medewerksters en medewerkers als voorbeeld. Het management behoudt steeds de interesses van de onderneming en het economische succes in het oog. Onze goede naam is gebaseerd op de integriteit van onze onderneming door een voorbeeldig en rechtsconform gedrag bij concurrerentiehandelingen. Zakelijke handelingen tot nut van allen kan op lange termijn alleen succes hebben op basis van een faire en vrije concurrentie bij strikte inachtneming van het rechtsstelsel.

Onze medewerksters en medewerkers houden zich strikt aan ons anticorruptie-programma. Wij verzoeken daarom onze handelspartners af te zien van het aanbieden van geschenken of andere voordelen. Dit beginsel geldt voor alle landen en voor alle medewerksters en medewerkers.

Erbe respecteert de wetgeving ter controle van internationaal betalingsverkeer en warenhandel. Exportbeperkingen voor bepaalde landen, goederen of personen ("embargo's") evenals andere regelingen bij de exportcontrole worden in acht genomen en gerespecteerd.

De bescherming van de mens impliceert de bescherming van zijn omgeving. Erbe ligt een behoedzame omgang met natuurlijke hulpbronnen bij de productie aan het hart, ter vermijding van afval, en tot ontwikkeling van moderne, hulpbonnenefficiënte productie. De bescherming van de mens betekent ook bescherming van onze medewerksters en medewerkers. Een veilige en gezonde werkomgeving is voor ons vanzelfsprekend.

De bescherming van vertrouwelijke informatie staat bij de omgang met gegevens over onze medewerksters en medewerkers, handelspartners en patiënten op de eerste plaats. Vertrouwelijke informatie wordt tegen onbevoegde toegang door derden beschermd. Gegevens die op personen betrekking hebben worden alleen dan verzameld, verwerkt en gebruikt, wanneer dit voor duidelijk vastgelegde doeleinden noodzakelijk is. De rechten op informatie, correctie, van bezwaar, op blokkering en wissing van gegevens worden in acht genomen.

Alle medewerksters en medewerkers houden zich aan de regels voor vrije en faire concurrentie. Met concurrenten worden prijzen noch condities afgesproken, noch de verdeling van klanten of markten. Erbe overtuigt op de wereldwijde markt door technologische voorsprong bij producten, klantgerichte oriëntatie bij advies en service, evenals door concurrerende prijzen. Ook zoeken wij onze toeleveranciers volgens deze maatstaven uit. De interne organisatie van onze onderneming houdt rekening met de doeleinden van de gedragscode.