Headquarters
Austria
Belgium
nl frde
Brazil
China
France
Germany
India
Italy
Korea
Lebanon
Netherlands
Poland
Russia
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
USA
LATAM
MEA
SEA
Erbe Worldwide

Please choose a website and your preferred language.

Informatie over Gegevensbescherming

Bij het gebruik van de door Erbe Elektromedizin GmbH ("Erbe") ter beschikking gestelde diensten gaat de bescherming van uw persoonsgegevens Erbe na aan het hart. Binnen het kader van uw gebruik van de website van Erbe ("Website") verwerkt Erbe uw persoonsgegevens daarom in overeenstemming met de AVG. Hierna vindt u o.a. informatie over de wijze, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens ("gegevens") door Erbe in het kader van het gebruik van de website:

Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de AVG is
Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhörnlestraße 17
D-72072 Tübingen
gdpr@erbe-med.com

De functionaris voor gegevensbescherming van Erbe is te bereiken via datenschutz@walliser-datenschutz.de.

1. Verwerking van gegevens op de website van Erbe

a) Terbeschikkingstelling van de website en gegevensoverdracht en -registratie voor statistische doeleinden

Wanneer u onze website bezoekt, stuurt uw internet-browser gegevens naar de webserver van Erbe. Dit is technisch noodzakelijk voor de oproepbaarheid van de website. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld: datum en tijdstip van uw bezoek, URL van de verwijzende website, opgevraagd bestand, hoeveelheid verzonden gegevens, browsertype en -versie, besturingssysteem en uw IP adres. ("Toegangsgegevens"). De toegangsgegegevens worden apart opgeslagen van andere gegevens die u in het kader van uw gebruik van de website van Erbe invoert. De toegangsgegevens worden bovendien voor statistische doeleinden geëvalueerd en vervolgens gewist. Hieraan ligt het gerechtvaardigde belang van Erbe bij de continue optimalisering van de website ten grondslag. De toegangsgegevens worden na de evaluatie uiterlijk na 3 jaar gewist.

De verwerking van toegangsgegevens vindt plaats op grond van artikel 6 lid 1 zin 1 letter f van de AVG.

b) Contactopname en nieuwsbrief

Voorzover u persoonsgegevens aan Erbe doet toekomen via e-mail, contactformulier, telefoon of sociale media, worden de door u medegedeelde gegevens (zoals bijv. uw e-mailadres, uw naam of uw telefoonnummer) door Erbe opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden of om u toegang te kunnen verschaffen tot de door u aangevraagde diensten (bijvoorbeeld terbeschikkingstelling van informatie via onze nieuwsbrief). Als uw aanvraag gericht is aan een andere maatschappij van Erbe, bijv. een dochtermaatschappij van Erbe, dan sturen wij uw aanvraag door naar de desbetreffende maatschappij van Erbe.

U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht om in het kader van contactopname gegevens ter beschikking te stellen. Houd er echter wel rekening mee dat Erbe uw aanvraag niet in behandeling kan nemen als u als zodanig gemarkeerde noodzakelijke gegevens niet verstrekt.

Uw gegevens worden opgeslagen totdat uw aanvraag volledig is afgehandeld en vervolgens door Erbe gewist. Uitgezonderd hiervan zijn gegevens die nodig zijn voor facturerings- of boekhoudkundige doeleinden of die onder de wettelijke bewaarplicht vallen. De duur waarmee deze persoonsgegevens worden opgeslagen, richt zich naar § 257 van het Duitse handelswetboek en § 147 van de Duitse belastingwet.

Als u contact met ons opneemt, worden uw gegevens voor het behandelen van uw contactaanvraag en de afhandeling hiervan op grond van artikel 6 lid 1 zin 1 letter f van de AVG verwerkt. Als de contactopname bedoeld is voor het afsluiten van een overeenkomst, dan is de aanvullende rechtsgrond voor de gegevensverwerking artikel 6 lid 1 zin 1 letter b van de AVG. In geval van een door u gegeven toestemming (bijv. voor het toesturen van onze nieuwsbrief) vindt verwerking plaats op grond van artikel 6 lid 1 zin 1 letter a van de AVG. Uw toestemming voor het toesturen van onze nieuwsbrief kunt u op elk moment, bijv. via de link in onze nieuwsbrief, voor toekomstige nieuwsbrieven herroepen.

c) Registratie voor het downloadgedeelte en het ErbeFacts online-nieuwsportaal

Als Erbe-medewerker en Erbe-contractant hebt u de mogelijkheid om zich te registreren voor het downloadgedeelte en voor ErbeFacts, het online-nieuwsportaal van Erbe, en zo toegang te hebben tot actuele verkoopinformatie. Hierbij worden de door u in het kader van uw registratie medegedeelde gegevens (zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres of uw telefoonnummer) door Erbe opgeslagen, om u actuele verkoopinformatie ter beschikking te kunnen stellen. Op het moment van registratie worden bovendien uw IP-adres en de datum en het tijdstip van de registratie geregistreerd. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht om in het kader van uw registratie voor het downloadgedeelte en voor ErbeFacts gegevens ter beschikking te stellen. Houd er echter wel rekening mee dat Erbe u geen actuele verkoopinformatie ter beschikking kan stellen als u als zodanig gemarkeerde noodzakelijke gegevens niet verstrekt.

Uw gegevens worden opgeslagen voor de duur dat het door uw registratie aangemaakte gebruikersaccount bestaat, en worden door Erbe gewist op het moment dat u uw gebruikersaccount opzegt. Uitgezonderd hiervan zijn gegevens die nodig zijn voor facturerings- of boekhoudkundige doeleinden of die onder de wettelijke bewaarplicht vallen. De duur waarmee deze persoonsgegevens worden opgeslagen, richt zich naar § 257 van het Duitse handelswetboek en § 147 van de Duitse belastingwet.

Voor zover de registratie noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent, of noodzakelijk is om voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst maatregelen te nemen, vindt de verwerking van uw verzonden gegevens plaats op grond van artikel 6 lid 1 zin 1 letter b van de AVG. Voor zover u zich als Erbe-medewerker registreert voor het downloadgedeelte en voor ErbeFacts, vindt de verwerking van uw verzonden gegevens in het belang van Erbe om haar medewerkers toegang tot actuele informatie van Erbe ter beschikking te stellen, plaats op grond van artikel 6 lid 1 zin 1 letter f van de AVG.

d) Gebruik van de webanalysedienst Matomo

Erbe maakt op haar website gebruik van de open source webanalysedienst Matomo (voorheen Piwik), om het gebruik van de website van Erbe te kunnen analyseren en de website te kunnen verbeteren. Via de hierdoor verkregen statistieken kan Erbe haar aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter inrichten.

Voor de evaluatie worden cookies opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen als u onze website bezoekt. Cookies helpen Erbe om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van de website te bepalen, en om het aanbod van Erbe zo comfortabel en efficiënt mogelijk voor u in te richten. Wanneer afzonderlijke pagina's van de website worden opgeroepen, dan worden de volgende gegevens door Erbe opgeslagen: twee bytes van het IP-adres van het opgeroepen systeem van u; de opgeroepen website; de website, via welke u op de opgeroepen website terecht bent gekomen (zog. referrer); de subpagina's, die vanuit de opgeroepen website door u worden opgeroepen; de tijd die u op de website hebt doorgebracht; hoe vaak u de website hebt opgeroepen. De aldus verzamelde gegevens worden door Erbe uitsluitend op de server van Erbe in Duitsland opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden gewist zodra Erbe deze niet meer nodig heeft voor de genoemde doeleinden. In dit geval is dat na 3 jaar.

Deze website gebruikt Matomo met de uitbreiding “IP anonimisering”. Daardoor worden IP-adressen niet volledig opgeslagen, maar worden twee bytes van het IP-adres gemaskeerd (bijv.: 194.147.xxx.xxx). Het verkorte IP-adres kan op die manier niet aan de oproepende computer worden gekoppeld. Het via Matomo door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere door Erbe verzamelde gegevens.

U kunt de evaluatie van de gegevens door Erbe door gebruikmaking van Matomo verhinderen door bestaande cookies te wissen en te verhinderen dat cookies worden opgeslagen. Dit kunt u doen door een wijziging van de instellingen in uw internetbrowser door de verzending van cookies te deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunt u altijd weer wissen. Als cookies voor de website gedeactiveerd worden, kunnen echter mogelijk niet meer alle functies van de website in hun volle omvang gebruikt worden.

Informatie over Matomo met betrekking tot gegevensbescherming vindt u onder matomo.org/privacy-policy/.

Rechtsgrond voor het gebruik van Matomo is art. 6 lid 1 zin 1 letter f van de AVG.

e) Google Maps

Erbe maakt voor haar website gebruik van Google Maps voor het weergeven van interactieve kaarten en voor het maken van routebeschrijvingen. Google Maps is een kaartendienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA ("Google").

Wanneer u een website van Erbe oproept die Google Maps bevat, dan bouwt uw browser een directe verbinding op met de servers van Google. De kaartinhoud wordt door Google direct naar uw browser gestuurd en door deze in de website geïntegreerd. Google verwerkt hierbij mogelijk met name de volgende gegevens van u:

• datum en tijdstip van uw bezoek aan de website,

• internetadres of URL van de opgeroepen website,

• IP-adres,

• in het kader van de routeplanning ingevoerd (start-)adres, Informatie over gegevensbescherming pagina 4 van 8

• apparaatafhankelijke informatie, zoals het model van de door u gebruikte hardware, de versie van het besturingssysteem, eenduidige apparaatkenmerken en informatie over het mobiele netwerk inclusief uw telefoonnummer,

• details over de manier waarop u van de diensten van Google gebruik hebt gemaakt, bijvoorbeeld uw zoekopdrachten,

• locatieafhankelijke informatie, zoals mogelijk uw daadwerkelijke locatie.

Voor zover u een Google-account hebt, kunt u deze gegevens koppelen aan uw Google-account. Meer informatie hoe u aan uw Google-account gekoppelde gegevens kunt inzien, beheren of wissen, vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google policies.google.com/privacy.

Erbe heeft geen invloed op de verwerking en het gebruik van de gegevens door Google en kan hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

U kunt uw browser ook zo instellen dat alle cookies inclusief de cookies die gekoppeld zijn aan de diensten van Google geblokkeerd worden of dat er een melding verschijnt zodra er een cookie van Google wordt geplaatst. In dat geval werkt de kaartweergave van Google Maps echter mogelijk niet meer naar behoren.

Voor de verwerking en het gebruik van de gegevens door Google en uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy gelden de verklaring inzake gegevensbescherming van Google policies.google.com/privacy en de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps/Google Earth http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Rechtsgrond voor het gebruik van Google Maps is art. 6 lid 1 zin 1 letter f van de AVG.

f) Google Fonts

Voor een uniforme weergave van lettertypen maakt Erbe gebruik van zogenaamde Web Fonts, die door Google ter beschikking worden gesteld. Wanneer u onze website oproept, laadt uw browser de benodigde Web Fonts in het cache van uw browser om teksten en lettertypen correct te kunnen weergeven. De integratie van deze Web Fonts vindt plaats door het oproepen van de servers van Google. Google verwerkt hierbij mogelijk gegevens van u. Erbe heeft geen invloed op de verwerking en het gebruik van de gegevens door Google en kan hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u onder developers.google.com/fonts en in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/privacy

Rechtsgrond voor het gebruik van Google Fonts is art. 6 lid 1 zin 1 letter f van de AVG.

g) Gebruik van de Vimeo-plug-in

Erbe integreert via Vimeo.com video's in haar website. Daarbij gaat het om een dienst van Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA ("Vimeo").

Als u via Vimeo video's oproept, wordt er een verbinding met de servers van Vimeo tot stand gebracht. Hierdoor kan mogelijk aan een Vimeo-server worden doorgegeven, welke website van Erbe u bezocht hebt. Als u daarbij als lid bij bei Vimeo bent ingelogd, dan wijst Vimeo deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in zoals het aanklikken van de startknop van een video wordt deze informatie eveneens aan uw gebruikersaccount toegewezen. U kunt deze toewijzing verhinderen door zich, voordat u onze website gaat gebruiken, af te melden bij uw Vimeo-gebruikersaccount en de desbetreffende cookies van Vimeo te wissen.

Erbe wordt niet op de hoogte gebracht van de inhoud van de door Vimeo of derde aanbieders verzamelde gegevens en heeft geen invloed op het gebruik hiervan. Door de integratie van video's kan Vimeo ook de informatie ontvangen dat uw browser de desbetreffende pagina van deze website heeft opgeroepen, ook als u geen gebruikersaccount bij Vimeo hebt of op dat moment niet bij Vimeo bent ingelogd.

Meer informatie over de gegevensverwerking en aanwijzingen over gegevensbescherming door Vimeo vindt u onder vimeo.com/privacy.

Rechtsgrond voor het gebruik van Vimeo is art. 6 lid 1 zin 1 letter f van de AVG.

i) Social media

Als u onze websites bezoekt, zijn de social plug-ins gedeactiveerd en er worden geen gegevens naar deze netwerken verzonden. Als u van een van de netwerken gebruik wilt maken, klik dan op de desbetreffende social button om een directe verbinding met de server van dit netwerk tot stand te brengen. Als u een gebruikersaccount bij het netwerk hebt en aangemeld bent wanneer u op de social button klikt, dan kan het netwerk uw bezoek aan onze websites aan uw gebruik


j) LinkedIn, LinkedIn Ads, LinkedIn Analystics en LinkedIn Marketing Solutions

Erbe maakt gebruik van de diensten van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn"). In het kader van deze diensten verzamelt en bewaart LinkedIn gebruiksgegevens in pseudonieme profielen, om statistische evaluaties over het gebruik van de website en het succes van advertenties en op interesses afgestemde reclame op onze websites, op LinkedIn en op partner-websites van LinkedIn mogelijk te maken. Als u gebruiker van LinkedIn bent, kan LinkedIn de gegevens ook met uw gebruikersaccount vergelijken. LinkedIn gebruikt cookies voor het verzamelen van gegevens (zie paragraaf d). U kunt deze cookies en de hieraan gekoppelde verzameling van gegevens op de volgende websites deactiveren:

www.linkedin.com/psettings/guest-controls

www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement

In de regel wordt de deactivering opgeslagen in een cookie. Daarom moet de deactivering vernieuwd worden wanneer u cookies wist. De deactivering moet ook in elke browser die u gebruikt, geïnstalleerd worden.

Meer informatie over de richtlijnen met betrekking tot gegevensbescherming van LinkedIn vindt u hier:

www.linkedin.com/legal/privacy-policy

k) Meta, Facebook, Instagram

Wij hebben op de Erbe-websites functies van de dienst Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Wanneer u bij uw Instagram- of Facebook-account bent aangemeld, kunt u op uw Instagram-profiel een koppeling maken naar de content van onze pagina's door op de Instagram-button te klikken. Daardoor kan Instagram het bezoek aan onze websites aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen erop, dat Erbe als aanbieder van de websites niet op de hoogte wordt gesteld van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik hiervan door Instagram. Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsbepalingen van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy of in de gegevensbeschermingsbepalingen van Facebook: https://www.facebook.com/policy.php of in de gegevensbeschermingsbepalingen van Meta: https://about.facebook.com/actions/protecting-privacy-and-security/   

 

2. Uw rechten

a) U hebt jegens Erbe de volgende rechten voor wat betreft de op u betrekking hebbende persoonsgegevens:

- volgens artikel 15 AVG kunt u inzage in uw opgeslagen persoonsgegevens verlangen;

- volgens artikel 16 AVG kunt u rectificatie van onjuiste persoonsgegevens verlangen;

- volgens artikel 17 AVG kunt u verlangen dat uw gegevens gewist worden;

- volgens artikel 18 AVG kunt u de beperking van de verwerking van uw gegevens verlangen;

- volgens artikel 20 AVG kunt u verlangen de door u verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen;

voor zover de desbetreffende wettelijke voorwaarden voor deze aanspraken gegeven zijn. Bij het recht van inzage volgens art. 15 AVG en bij het recht op wissing volgens art. 17 AVG gelden de beperkingen volgens de §§ 34 en 35 van de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG).

b) Verder hebt u het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over de verwerking van uw gegevens door Erbe (artikel 77 AVG). Informatie over gegevensbescherming pagina 6 van 8 c) Als u aan Erbe toestemming hebt gegeven, dan hebt u bovendien het recht om deze toestemming aan Erbe op elk moment voor de toekomst te herroepen.

 

3. Openbaarmaking van persoonsgegevens

Uw via de website aan Erbe verzonden gegevens worden door Erbe aan de volgende ontvangers of categorieën van ontvangers openbaargemaakt:

- Dienstverleners die Erbe ondersteunen bij het ter beschikking stellen van haar aanbod op deze website. Deze dienstverleners verwerken gegevens uitsluitend in opdracht en onder controle van Erbe en alleen voor de in deze informatie over gegevensbescherming beschreven doeleinden.

- Openbare of niet-openbare instanties, aan wie Erbe persoonsgegevens openbaar moet maken om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Voor zover u hiervoor toestemming hebt gegeven of Erbe anderszins wettelijk hiertoe bevoegd is, geeft Erbe uw persoonsgegevens voor de in deze informatie over gegevensbescherming beschreven doeleinden mogelijk door aan dochterondernemingen van Erbe. Voor zover uw persoonsgegevens in dit verband naar een zogenaamd derde land worden verzonden, treft Erbe maatregelen om anderszins een adequaat gegevensbeschermingsniveau te waarborgen, met name het gebruik van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming volgens art. 46 lid 2 letterc) van de AVG.

 

4. Recht van protest

U hebt het recht, om redenen die uit uw specifieke situatie voortvloeien, om op elk moment protest jegens Erbe aan te tekenen tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende gegevens door Erbe, welke op grond van artikel 6 lid 1 letter e of f AVG plaatsvindt; dit geldt ook voor profilering die op deze bepalingen berust.

Na een protest verwerkt Erbe de op u betrekking hebbende gegevens niet meer, tenzij Erbe dwingende beschermenswaardige redenen voor de verwerking kan aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van wettige aanspraken. Indien de op u betrekking hebbende gegevens ten behoeve van direct marketing verwerkt worden, dan hebt u het recht om op elk moment protest aan te tekenen tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende gegevens ten behoeve van dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering, voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, dan worden de op u betrekking hebbende gegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt. U hebt de mogelijkheid om in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – ongeacht Richtlijn 2002/58/EG – uw recht van protest uit te oefenen middels geautomatiseerde procedures, waarbij technische specificaties gebruikt worden.

Hoe u de verzameling van uw gegevens door het gebruik van Matomo kunt verhinderen, wordt toegelicht onder nr. 1 letter d van deze informatie over gegevensbescherming.