Headquarters
Austria
Belgium
nl frde
Brazil
China
France
Germany
India
Italy
Korea
Lebanon
Netherlands
Poland
Russia
Singapore
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom
USA
LATAM
MEA
SEA
Erbe Worldwide

Please choose a website and your preferred language.

Weefselselectieve hydrodissectie

Veelzijdige mogelijkheden voor parenchymdissectie

LAPAROSCOPISCHE LEVERRESECTIE

Selectiviteit maakt dat weefsel wordt ontzien en bloedvaten en galkanalen selectief en athermisch worden blootgelegd

Laparoscopische leverresectie met ERBEJET 2 en BiClamp LAP

“The combination of irrigation and aspiration in one instrument can accelerate
the process of liver parenchyma dissection and provide a stable good
visualization of the surgical field.”

Prof. Dr. Mikhail Efanov
MD, PhD, Head of HBP surgery Department of
Moscow Clinical Scientific Center, Russian Federation

Uw voordelen van hydrodissectie in één oogopslag

☑   Minder bloedverlies
☑    korte leercurve

☑   Geringe lekkage van gal
☑   Veelzijdige mogelijkheden voor parenchymdissectie

WEBCAST

The use of waterjet application in laparoscopic liver surgery

Vergelijking van hogedruk-waterstraal en ultrasone aspirator

Resultaten van een single-centerstudie*

☑  Geen verschillen in patiëntgerelateerde en chirurgische eigenschappen
☑  Geen wezenlijk verschil in intraoperatief bloedverlies
☑  Significant hogere totale bilirubinespiegel op de tweede post-operatieve dag in de groep van de ultrasone aspirator
☑  Geen significant verschil in
     uitvoeringsduur | pringle-manoeuvre | aantal complicaties | ziekenhuisverblijf

 

*Prof. dr. Mikhail Efanov, 14e wereldcongres van de International Hepato&Pancreato-Biliary Association (IHPBA) 2020, (posterpresentatie PG04-04): Single-center prospectieve gerandomiseerde vergelijking van hogedruk-waterstraal en ultrasone aspirator

 

Toepassingsvideo's

Leverresectie bij een pasgeboren kind met ERBEJET 2

Laparoscopische hepatectomie links voor HCC met levercirrose met behulp van hydrodissectie en LAP
BiSect Micro

Laparoscopische leverresectie met ERBEJET 2 en BiClamp LAP

Gedeeltelijke leverresectie met APC applicator en applicator monopolair

Hemostase na gedeeltelijke leverresectie met APCapplicator

Levende donor hepatectomie rechts met ERBEJET 2

Werkstation voor leverchirurgie

VIO® 3 Elektrochirurgie

APC 3 Plasmachirurgie

ERBEJET 2 Hydrochirurgie

ESM 2 Afzuigmodule

Applicator met monopolaire HF-functie

Dissectie, coagulatie en aspiratie gecombineerd in één instrument. Voor een kortere operatieduur.